• Dự án 2012
  STTKhách hàng/Công trìnhSản phẩm/Dịch vụ
  01Điện lực Sơn La
  Đường dây 110KV Sơn La-Sông Mã
  XD Đường dây 110KV Sơn La-Sông Mã
  02Công ty Điện lực 1
  Đường dây 110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
  XD DZ tải điện 1110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
  03Công ty TNHH một thành viên - ĐL Hải Dương
  Trạm 110KV Đại An-Hải Dương
  Cung cấp XD Trạm 110KV Đại An-Hải Dương
  04Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc
  Nho Quế - Cao Bằng
  XD DZ tải điện Nho Quế - Cao Bằng
  05Tổng công ty Xây dựng số 1
  Thủy điện DAKR'TIH
  Cung cấp Vật tư và XD DZ 500KV, 220KV Thủy điện DAKR'TIH
  06  
  07Ban Quản lý dự án Điện miền Nam
  TBA 220 kV Châu đốc (Máy 2)
  Thi công lắp đặt TBA 220 kV
  08Ban Quản lý dự án Điện miền Bắc
  DZ 500 kV Sơn la Hòa bình - lộ 10.3
  Thi công DZ 500 kV
  09Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chính Minh
  Trạm 110kV Vĩnh Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông, tụ bù, và các phụ kiện khác
  10Công ty Điện lực 2
  Trạm 110kV Bến Lức
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  11Công ty Điện lực 3
  Trạm 110kV Đại Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ
  12Điện lực Thanh Hoá
  Trạm 110kV Thọ Xuân
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  13Công ty TNHH Phát triển Khu đô Thị Nam Thăng Long
  Trạm 110kV Ciputra
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính DCS và dịch vụ
  14Ban QLDA Lưới điện - Công ty ĐL IThi công DZ 110kV - Vĩnh Phúc
  15Ban QLDA Điện Miền NamTBA Châu Đốc (máy 2)
  16Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4Thi công ĐZ 110kV
  17BQL Phát triển Điện lực- PC1
  Dự án Khoái Châu - Hưng Yên
  Cung cấp cáp ACSR 300/39
  18BQL Dự án lưới điện -PC1
  Dự án Đồng Hoà- Thái Bình
  Cung cấp cáp ACSR 300/48

 • Dự án 2011
  STTKhách hàng/Công trìnhSản phẩm/Dịch vụ
  01Điện lực Sơn La
  Đường dây 110KV Sơn La-Sông Mã
  XD Đường dây 110KV Sơn La-Sông Mã
  02Công ty Điện lực 1
  Đường dây 110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
  XD DZ tải điện 1110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
  03Công ty TNHH một thành viên - ĐL Hải Dương
  Trạm 110KV Đại An-Hải Dương
  Cung cấp XD Trạm 110KV Đại An-Hải Dương
  04Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc
  Nho Quế - Cao Bằng
  XD DZ tải điện Nho Quế - Cao Bằng
  05Tổng công ty Xây dựng số 1
  Thủy điện DAKR'TIH
  Cung cấp Vật tư và XD DZ 500KV, 220KV Thủy điện DAKR'TIH
  06  
  07Ban Quản lý dự án Điện miền Nam
  TBA 220 kV Châu đốc (Máy 2)
  Thi công lắp đặt TBA 220 kV
  08Ban Quản lý dự án Điện miền Bắc
  DZ 500 kV Sơn la Hòa bình - lộ 10.3
  Thi công DZ 500 kV
  09Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chính Minh
  Trạm 110kV Vĩnh Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông, tụ bù, và các phụ kiện khác
  10Công ty Điện lực 2
  Trạm 110kV Bến Lức
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  11Công ty Điện lực 3
  Trạm 110kV Đại Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ
  12Điện lực Thanh Hoá
  Trạm 110kV Thọ Xuân
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  13Công ty TNHH Phát triển Khu đô Thị Nam Thăng Long
  Trạm 110kV Ciputra
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính DCS và dịch vụ
  14Ban QLDA Lưới điện - Công ty ĐL IThi công DZ 110kV - Vĩnh Phúc
  15Ban QLDA Điện Miền NamTBA Châu Đốc (máy 2)
  16Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4Thi công ĐZ 110kV
  17BQL Phát triển Điện lực- PC1
  Dự án Khoái Châu - Hưng Yên
  Cung cấp cáp ACSR 300/39
  18BQL Dự án lưới điện -PC1
  Dự án Đồng Hoà- Thái Bình
  Cung cấp cáp ACSR 300/48

 • Dự án 2010
  STTKhách hàng/Công trìnhSản phẩm/Dịch vụ
  01Ban Quản lý dự án Điện miền bắc
  TBA 220kV phủ lý và đấu nối vào trạm
  XD DZ 220 kV và DZ 110 kV
  02Công ty CP PT điện lực Việt Nam
  Lưới điện truyền tải 110 kV - Thủy điện Bắc bình trên sông lũy
  XD DZ tải điện 110 kV, cung cấp và lắp đặt ngăn lộ 110 kV
  03Tổng công ty Xây dựng số 1
  Đường dây 220 KV Thuỷ điện Darktih
  XD DZ tải điện 220kV, cung cấp và lắp đặt ngăn lộ 220 kV
  04Công ty Điện lực 3
  DZ 110 kV Phù mỹ - Mỹ thành
  XD DZ 110 kV
  05Công ty Điện lực 1
  Đường dây 110 kV Lạng Sơn Cao Bằng
  XD DZ 110 kV
  06Điện lực Bắc Ninh
  TBA 110 kV Yên Phong Bắc ninh
  XD và lắp đặt trạm biến áp 110 kV
  07Ban Quản lý dự án Điện miền Nam
  TBA 220 kV Châu đốc (Máy 2)
  Thi công lắp đặt TBA 220 kV
  08Ban Quản lý dự án Điện miền Bắc
  DZ 500 kV Sơn la Hòa bình - lộ 10.3
  Thi công DZ 500 kV
  09Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chính Minh
  Trạm 110kV Vĩnh Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông, tụ bù, và các phụ kiện khác
  10Công ty Điện lực 2
  Trạm 110kV Bến Lức
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  11Công ty Điện lực 3
  Trạm 110kV Đại Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ
  12Điện lực Thanh Hoá
  Trạm 110kV Thọ Xuân
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  13Công ty TNHH Phát triển Khu đô Thị Nam Thăng Long
  Trạm 110kV Ciputra
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính DCS và dịch vụ
  14Ban QLDA Lưới điện - Công ty ĐL IThi công DZ 110kV - Vĩnh Phúc
  15Ban QLDA Điện Miền NamThi công ĐZ 110kV
  16Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4Cung cấp VTTB nhất thứ
  17BQL Phát triển Điện lực- PC1
  Dự án Khoái Châu - Hưng Yên
  Cung cấp cáp ACSR 300/39
  18BQL Dự án lưới điện -PC1
  Dự án Đồng Hoà- Thái Bình
  Cung cấp cáp ACSR 300/48

 • Dự án 2013
  STTKhách hàng/Công trìnhSản phẩm/Dịch vụ
  01Trạm biến áp 110Kv Bình ChánhCung cấp thiết bị 110kV và tủ 24kV, Tủ điều khiển và bảo vệ, thông tin liên lạc, SCADA và hệ thống bảo vệ máy tính trong trạm
  02  
  03  
  04  
  05  
  06  
  07  
  08  
  09  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  

 • Dự án 2009
  STTKhách hàng/Công trìnhSản phẩm/Dịch vụ
  01Ban Quản lý dự án Điện miền bắc
  TBA 220kV phủ lý và đấu nối vào trạm
  XD DZ 220 kV và DZ 110 kV
  02Công ty CP PT điện lực Việt Nam
  Lưới điện truyền tải 110 kV - Thủy điện Bắc bình trên sông lũy
  XD DZ tải điện 110 kV, cung cấp và lắp đặt ngăn lộ 110 kV
  03Tổng công ty Xây dựng số 1
  Đường dây 220 KV Thuỷ điện Darktih
  XD DZ tải điện 220kV, cung cấp và lắp đặt ngăn lộ 220 kV
  04Công ty Điện lực 3
  DZ 110 kV Phù mỹ - Mỹ thành
  XD DZ 110 kV
  05Công ty Điện lực 1
  Đường dây 110 kV Lạng Sơn Cao Bằng
  XD DZ 110 kV
  06Điện lực Bắc Ninh
  TBA 110 kV Yên Phong Bắc ninh
  XD và lắp đặt trạm biến áp 110 kV
  07Ban Quản lý dự án Điện miền Nam
  TBA 220 kV Châu đốc (Máy 2)
  Thi công lắp đặt TBA 220 kV
  08Ban Quản lý dự án Điện miền Bắc
  DZ 500 kV Sơn la Hòa bình - lộ 10.3
  Thi công DZ 500 kV
  09Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chính Minh
  Trạm 110kV Vĩnh Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông, tụ bù, và các phụ kiện khác
  10Công ty Điện lực 2
  Trạm 110kV Bến Lức
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
  11Công ty Điện lực 3
  Trạm 110kV Đại Lộc
  Cung cấp VTTB nhất thứ
  12Điện lực Thanh Hoá
  Trạm 110kV Thọ Xuân
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ điều khiển bảo vệ
   
  13Công ty TNHH Phát triển Khu đô Thị Nam Thăng Long
  Trạm 110kV Ciputra
  Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính DCS và dịch vụ
   
  14Ban QLDA Lưới điện - Công ty ĐL IThi công DZ 110kV - Vĩnh Phúc
   
  15Ban QLDA Điện Miền NamTBA Châu Đốc (máy 2)
   
  16Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4Thi công ĐZ 110kV
   
  17BQL Phát triển Điện lực- PC1
  Dự án Khoái Châu - Hưng Yên
  Cung cấp cáp ACSR 300/39
   
  18BQL Dự án lưới điện -PC1
  Dự án Đồng Hoà- Thái Bình
  Cung cấp cáp ACSR 300/48
   

 • Dự án 2014
 • Areva
 • Schneider
 • Siemens
 • H
 • ABB
 • Toshiba
 • Wago
 • Techcombank
 • VIETTEL
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Ngân hàng Quân đội