Dao cách ly 110kV
Dao cách ly 110kV

Tổng quan

Mã sản phẩm :
Xuất xứ : Siemens
Chứng chỉ  :
Nhà sản xuất : Siemens

Tên sản phẩm: Dao cách ly 110kV Siemens

Nhà sản xuất/nước sản xuất: Siemens

Chức năng:

Năm sản phẩm phát triển:

Đang cập nhật .....
Tính năng 1:  Ứng dụng công nghệ quấn băng và bơm epoxy.

Tính năng 2: Dễ lắp đặt, vật liệu và công nghệ tiên tiến hơn sản phẩm truyền thống.