kết cấu thép giao thông
kết cấu thép giao thông

Tổng quan

Mã sản phẩm :
Xuất xứ : Việt Nam
Chứng chỉ  :
Nhà sản xuất : Việt Á 

Tên sản phẩm: Kết cấu thép cho công trình giao thông: hộ lan, dầm cầu, lan can cầu, tấm grating, cột đèn chiếu sáng, cột biển báo giao thông.

Nhà sản xuất/nước sản xuất: Việt Á / Việt Nam

Chức năng:

Năm sản phẩm phát triển:
Tính năng 1:  Ứng dụng công nghệ quấn băng và bơm epoxy.

Tính năng 2: Dễ lắp đặt, vật liệu và công nghệ tiên tiến hơn sản phẩm truyền thống.
 • Areva
 • Schneider
 • Siemens
 • H
 • ABB
 • Toshiba
 • Wago
 • Techcombank
 • VIETTEL
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Ngân hàng Quân đội