Tư vấn đầu tư công trình điện
- Tư vấn, thiết kế các công trình điện, các loại trạm điện các đư��ng dây
truyền tải điện từ hạ thế đến cao thế (0,4Kv đến 500Kv)
- Tư vấn thiết kế các nhà máy thủy điện loại vừa và nhỏ.