Tuyển dụng Kế toán Trưởng Đơn vị thành viên Tập đoàn Việt Á(Hạn cuối 31-08-2019)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện và Kiểm soát toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại Công[…]

Nhân viên giao nhận vận chuyển(Hạn cuối 31-08-2019)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các đối tác khách hàng (đi[…]

Kỹ sư điện làm việc tại các công trình của Tập đoàn trên toàn quốc(Hạn cuối: 31-08-2019)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện giám sát các đơn vị nhà thầu tại các công trình xây trạm[…]

Kỹ sư thiết kế cột điện, tủ bảng điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công ty TNHH Cơ điện Việt Á trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công[…]

Nhân viên bảo vệ kiêm thủ kho công trình(Hạn cuối 31-08-2019)- Số lượng:06

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Làm việc tại một trong các công trình của Tập đoàn trên toàn quốc tại:[…]

Cán bộ quản lý vật tư công trình (Gấp)-Hạn cuối 31-08-2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện quản lý vật tư tài sản theo quy định của Tập đoàn về[…]

Trang 4 trên 41234