Kỹ sư thiết kế cột điện, tủ bảng điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công ty TNHH Cơ điện Việt Á trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công[…]

Nhân viên bảo vệ kiêm thủ kho công trình(Hạn cuối 31-08-2019)- Số lượng:06

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Làm việc tại một trong các công trình của Tập đoàn trên toàn quốc tại:[…]

Cán bộ quản lý vật tư công trình (Gấp)-Hạn cuối 31-08-2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện quản lý vật tư tài sản theo quy định của Tập đoàn về[…]

Trang 5 trên 512345