M.V.Load break switch

Product code:

Origin:

Certificate:

Manufacturer :

Category:

Description

Tính năng 1:  Ứng dụng công nghệ quấn băng và bơm epoxy.

Tính năng 2: Dễ lắp đặt, vật liệu và công nghệ tiên tiến hơn sản phẩm truyền thống.

Thông tin thêm

Thông số 1

Dải sản phẩm rộng.

Thông số 2

Sử dụng cho nhiều loại cáp có tiết diện và chủng loại khác nhau

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “M.V.Load break switch”