Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Á
Đại biểu Quốc hội khóa XII Nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam(2007-2011)
Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội (2008-2013)
Học vị: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ kinh tế vĩ mô trường North Central University USA,
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường South Columbia

Ngoại ngữ:  Cử nhân Tiếng Anh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.
Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Á
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế đại học College of London
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
   

Ông Hồ Bảo Ngọc

Ủy viên HĐQT Tập đoàn Việt Á

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế trường Raffles University

Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh


Ủy viên HĐQT Tập đoàn Việt Á
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH Văn Hóa, Cử nhân kinh tế
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Việt Á
Trình độ học vấn:  Cử nhân kinh tế- Trường ĐH Kinh tế quốc dân
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Ông Nguyễn Đức Thành
Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Việt Á
Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngoại ngữ: Tiếng Anh