STT
Khách hàng/Công trình
Chi tiết dự án
1
Dự án: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền…
2
Tên dự án: Nhà máy điện gió Tân Thuận Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Cà Mau…
3
Lô 6: Thi công móng trụ từ vị trí trụ 136 đến trụ 144 (9 móng) Gói thầu: Gói thầu…
Trang 1 trên 11