Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

Dự án: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang

Hợp đồng: Thi công đóng cọc thử, cọc đại trà, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực D800c

 

Thông tin khác

Đăng nhập