Nhà máy điện gió Tân Thuận

Tên dự án: Nhà máy điện gió Tân Thuận

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Cà Mau

Thi công: Thi công móng trụ 12 vị trí

Thông tin khác

Đăng nhập