Sứ mệnh
Việt Á là Tập đoàn kinh tế công nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo gia tăng lợi ích cho cổ đông và cộng đồng, mang lại cuộc sống phong phú về tinh thần, đầy đủ về vật chất cho cán bộ công nhân viên, đóng góp cho sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.
Tầm nhìn
Xây dựng Việt Á thành một Tập đoàn kinh tế công nghiệp hàng đầu về độ tin cậy, chất lượng và hiệu quả; cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được cả thế giới tin dùng.
Giá trị cốt lõi
Có một tập thể những con người có tri thức, có văn hóa, năng động, sáng tạo, hiệu quả, ham học hỏi, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và luôn coi “Công ty là gia đình, đồng nghiệp là anh “.
> Những sản phẩm, dịch vụ của Việt Á là những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao kết tinh từ những tinh hoa trí tuệ của con người Việt Á cộng với công nghệ máy móc tiên tiến, quy trình tổ chức sản xuất tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được kiểm soát chặt chẽ đến từng khâu, từng chi tiết.
Có hệ thống nhà cung cấp được chọn lọc, có uy tín, chất lượng cao, giá cạnh tranh. Luôn hợp tác, tôn trọng, chia sẻ và hỗ trợ nhau cùng đồng hành và phát triển.
Có hệ thống khách hàng truyền thống lớn. Được khách hàng tin cậy trên cơ sở sản phẩm dịch vụ tốt, tận tâm với khách hàng. Có khả năng dễ dàng mở rộng vàphát triển hệ thống khách hàng dựa trên cơ sở uy tín về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và danh tiếng về thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp.
Bộ máy Lãnh đạo đoàn kết, có năng lực cao, trí tuệ, linh hoạt, có tư cách chuẩn mực, luôn hướng tới lợi ích cộng đồng, trong đó quan tâm đến lợi ích của khách hàng, của cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư (cổ đông); Luôn có ý thức trách nhiệm với đất nước, với xã hội; Luôn triệt để thực hiện những cam kết của mình. Tính minh bạch và trách nhiệm cao của Lãnh đạo tạo ra sự tin cậy của tất cả những ai có liên quan và dễ dàng có được sự hợp tác, hỗ trợ từ nhiều phía, thúc đẩy cho Tập đoàn phát triển nhanh, mạnh, vững chắc.
Triết lý kinh doanh
“Khách hàng là thượng đế
Bạn hàng là trường tồn
Con người là cội nguồn
Chất lượng là vĩnh cửu”