STT
Khách hàng/công trình
Chi tiết dự án
1
Dự án: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền…
2
Tên dự án: Nhà máy điện gió Tân Thuận Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Cà Mau…
3
Lô 6: Thi công móng trụ từ vị trí trụ 136 đến trụ 144 (9 móng) Gói thầu: Gói thầu…
8
Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông,…
10
Thủy điện DAKR'TIH: Cung cấp Vật tư và XD DZ 500KV, 220KV Thủy điện DAKR'TIH
11
XD Đường dây 110KV Sơn La - Sông Mã  
12
XD DZ tải điện 1110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
14
XD DZ tải điện Nho Quế - Cao Bằng
Trang 1 trên 11