Tuyển dụng Chuyên viên tổ chức-nhân sự

THƯ MỜI DỰ TUYỂN Vị trí: Chuyên viên tổ chức-nhân sự Kính gửi:  Các ứng cử viên     Công ty[…]

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Mô Tả Công Việc  Lập tiến độ, lập biện pháp tổ chức thi công công trình; Tổ chức thực hiện[…]

Tuyển dụng kỹ sư Xây dựng – Điện CN

Tập đoàn Việt Á CẦN TUYỂN vị trí CÁN BỘ KỸ THUẬT GIÁM SÁT, cụ thể: 1/ Công việc thực[…]

Giám đốc dự án Ban Kế hoạch điều độ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Trực tiếp điều hành quản lý toàn bộ nhân sự; Điều hành toàn bộ công[…]

Giám đốc dự án Ban Kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Thực hiện các công việc tiếp thị, kinh doanh, đấu thầu, trực tiếp làm/lập các[…]

Tuyển dụng Chỉ huy trưởng công trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Làm việc tại công trình của Tập đoàn Việt Á ở huyện Cam Lâm, tỉnh[…]

Nhân viên bảo vệ công trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  – Thực hiện quản lý vật tư tài sản, máy móc thiết bị của Công ty[…]

Tuyển Kỹ sư điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   – Làm việc tại công trình của Tập đoàn Việt Á tại huyện Giá Rai,[…]

Trang 1 trên 512345