Lễ triển khai thi công Dự án Nậm Mô- Tương Dương

Ngày 28-11-2021 Tập đoàn Việt Á cùng với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai thi công dự án Nậm Mô – Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày :

Thông tin khác

Đăng nhập