Dao cách ly 110kV

Mô tả

Tên sản phẩm: Dao cách ly 110kV Siemens

Nhà sản xuất/nước sản xuất: Siemens

Chức năng:

Năm sản phẩm phát triển:

Thông tin thêm

Thông tin liên quan

Tính năng 1: Ứng dụng công nghệ quấn băng và bơm epoxy.

Tính năng 2: Dễ lắp đặt, vật liệu và công nghệ tiên tiến hơn sản phẩm truyền thống.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Dao cách ly 110kV”